越南寧和平和校友
               臨時聯絡組名錄

組        長 : 韓保光
對內副組長 : 張德桐
對外副組長 : 唐遠學
秘     書:吳淑盛
財      政:潘鳳鸞

Trước yêu cầu thực tế cần có một tổ chức kết nối giữa các anh chị em là cựu giáo viên, học sinh trường Bình Hoà ở Ninh Hoà. Tối ngày 24 tháng 8 năm 2010, một số cưu học sinh Bình Hoà-Ninh Hoà đã ngồi lại hội ý, thống nhất mục đích thành lập và định hướng bước đi cần thiết để hình thành. Sau thời gian vận động, tối ngày 10 tháng 10 năm 2010, các anh chị em Cựu học sinh đã tiếp tục ngồi lại lần 2, thông qua dự thảo điều lệ, chọn cử Ban liên lạc lâm thời và vạch ra một số công việc tới.
Sau khi cân nhắc để tổ chức gọn nhẹ, phù hợp thực tế công việc, Ban liên lạc Cựu học sinh / Bình Hoà-Ninh Hoà khoá 01 lâm thời, đã được chọn cử như sau :
             Trưởng ban liên lạc: Anh Hàn Bảo Quang.
             Phó trưởng ban đối nội: Anh Trương Đức Đồng.
             Phó trưởng ban đối ngoại: Anh Đường Viễn Học.
             Thư ký : Anh Ngô Thục Thạnh.
             Thủ quỹ : Cô Phan Phụng Loan.
              Đại diện Ban cố vấn: Anh Phù Khang.
Kể từ hôm nay, Ban liên lạc lâm thời có trách nhiệm hoàn thiện tổ chức Cựu học sinh / Bình Hoà – Ninh Hoà và tiến hành một số công việc đã đề ra.
Dự kiến đầu xuân Tân Mão. Sẽ tổ chức liên hoan hợp mặt lần đầu tiên toàn Cựu học sinh / Bình Hoà – Ninh Hoà, ra mắt Ban liên lạc và chính thức đi vào hoạt động.  

                                                                 Ninh Hoà 20 / 10 / 2010